Persbericht Rijkswaterstaat
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vrijdagavond 27 juli – zondag 5 augustus :
 
Meerdaagse afsluiting A12 tussen knooppunt Waterberg en knooppunt Grijsoord in de richting Utrecht
Hinder voor weggebruikers
Rijkswaterstaat voert in de zomer van 2018 Groot Onderhoud uit op de A12/A50 tussen de knooppunten Waterberg en Grijsoord in de richting Utrecht. Van vrijdagavond 27 juli 21.00 uur tot en met zondag 5 augustus 23.59 uur is de A12/A50 tussen de knooppunten Waterberg en Grijsoord in de richting Utrecht volledig afgesloten.
Het verkeer moet rekening houden met ernstige verkeershinder en verminderde bereikbaarheid van de regio Arnhem.
De A12/A50 tussen Grijsoord en Waterberg in de richting Arnhem/Duitsland blijft open.
De A12/A50 tussen de knooppunten Waterberg en Grijsoord is in de richting Utrecht afgesloten vanwege Groot Onderhoud. Zo wordt het asfalt vervangen en werken we aan de viaducten in dit traject. Hiermee zorgt Rijkswaterstaat ervoor dat het verkeer vlot en veilig kan blijven rijden.
 
Tien dagen ernstige hinder om langdurige hinder te voorkomen
In afstemming met de regionale partners heeft Rijkswaterstaat vanwege het grote verkeersaanbod op reguliere (werk)dagen op de A12/A50, gekozen om het Groot Onderhoud uit te voeren tijdens de zomervakantie. Zo is de hinder hevig en de periode korter.
 
Hinder
We verwachten hinder door deze afsluiting.
Zowel weggebruikers en bedrijven /organisaties in de directe omgeving van de A12 tussen de knooppunten Waterberg en Grijsoord als wegebruikers die dit traject op hun reis passeren, wordt geadviseerd zich voor te bereiden en rekening te houden met een langere reistijd.
Weggebruikers die vanuit Noord-Nederland via de A50 naar het zuiden willen reizen (en dus ter hoogte van Arnhem een stukje A12 gebruiken), wordt nadrukkelijk geadviseerd de omleidingsroutes te kiezen.
 
 
Wat kunnen weggebruikers doen?

Overweeg of u de reis op dat moment echt moet / wilt maken.
Reis met het openbaar vervoer.
Gebruik voor kortere ritten de (elektrische) fiets.

 
Reist u wel met de auto:

Houd rekening met extra reistijd vanwege een langere (omleidings)route én kans op file(s). Pas uw vertrektijd aan.
Als het even kan, maak gebruik van bovenregionale omleidingsroutes:
Doorgaand verkeer tussen Noord- en Zuid-Nederland rijdt via Utrecht (via de A28/A27/A2).
Verkeer vanuit Duitsland naar West-Nederland rijdt via de A57 (D), A77, A73 en A50 of rijdt via de A1.
Raadpleeg www.rijkswaterstaat.nl/grootonderhoudoostnl voor gedetailleerde informatie over de omleidingsroutes.
Volg de actuele verkeersinformatie.
Borden langs en boven de weg geven de omleidingsroutes aan.