Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).
Voor de KNSB, de regionale bond en alle verenigingen heeft de nieuwe wet gevolgen. De belangrijkste twee voor verenigingen betreffen het verwerken van de NAW gegevens van de leden en de toestemming voor foto gebruik op de website en sociale media.
 
Om uw vereniging op weg te helpen hebben we twee documenten op onze website klaargezet.
Deze documenten kunt u met deze link ophalen: https://www.schaakbond.nl/sites/default/files/userfiles/schaakbond/bestuur/avg/avg.zip 
 
 
Indien u nog vragen heeft dan kunt u ons bereiken op het bondsbureau:
bondsbureau@schaakbond.nl
023-5254025