Bij de Bondsraadvergadering van 8 december in het Utrechts Stedelijk Gymnasium was er veel goed nieuws over het jeugdschaak te horen. Bestuurslid Iozefina Paulet meldde het van start gaan op 12 oktober van de Online Jeugdschaakclub, waarvoor NOC*NSF de KNSB € 50.000 subsidie heeft toegekend. Kinderen van 6-12 jaar kunnen hiervan lid worden via hun school, club of individueel. Voorzitter Marleen van Amerongen berichtte dat het schoolschaakprogramma van de KNSB voortaan een van de doelen is van de Deloitte Impact Foundation. Werknemers van Deloitte, sponsor van het NK Schaken, kunnen nu via de Impact Foundation vrijwilligersuren inzetten voor het geven of regelen van schoolschaaklessen.

De begroting voor 2019 werd zonder aanmerkingen goedgekeurd. Wel herinnerde voorzitter Jan-Pieter de Vries van de Financiële Advies Commissie eraan dat er vanaf 2020 flink wat extra geld nodig is om de ambities van het bestuur voor het jeugdschaak te realiseren. Hij riep de afgevaardigden op om bijtijds te beginnen met meedenken en discussiëren over het binnenhalen van die middelen.

Daarna deed Enis Kočan verslag van het ledentevredenheidsonderzoek dat hij voor de KNSB heeft gedaan. Schaakclubs krijgen van de leden gemiddeld het cijfer 8,0 en de KNSB een 7,0. De bond wordt over het algemeen als ondersteunend, vriendelijk en professioneel gezien. De informatie op de website wordt als duidelijk beoordeeld, maar er zijn klachten over de vindbaarheid – vandaar dat het cijfer voor de site niet hoger dan 6,2 is. Het bestuur is van plan de structuur en de zoekfunctie te verbeteren. Voor het idee om het papieren Schaakmagazine te vervangen door een digitale versie plus nieuwsbrief bleken ongeveer evenveel voor- als tegenstanders te zijn. De gegevens van het onderzoek komen nog in uitgebreide vorm op website.

Met deze uitkomsten als input brainstormde de bondsraad vervolgens in vijf themagroepen om ideeën voor verbeteringen te vinden. Dat leverde interessante suggesties op, zoals het idee om leerkrachten in het basisonderwijs over de streep te trekken door te laten zien hoe laagdrempelig lesgeven met hulpmiddelen als Chessity en de Stappenmethode eigenlijk is. Een ander voorstel was het aanleggen van een verzameling succesverhalen over Nederlandse schaakclubs, gerangschikt per thema – bijv. ‘Hoe interesseer je niet-clubschakers’ – die andere clubs als voorbeeld kunnen gebruiken. Het bestuur is alle suggesties aan het onderzoeken.