De afwezigheid van voorzitter Marleen van Amerongen (ziekte) maakte de Bondsraadvergadering van 7 december in Utrecht tot een net iets minder dynamisch gebeuren dan gebruikelijk, maar de raad toonde zich wel in grote meerderheid enthousiast over de pilot met gescheiden landelijke en regionale competities die vanaf het seizoen 2018/2019 loopt. De vergadering heeft besloten de opzet van de pilot definitief in te voeren.
Helemaal onverwacht kwam dat besluit niet. Een recente peiling onder de verenigingen had laten zien dat slechts 13 % van hen wilde terugkeren naar de oude situatie met regionale promotieklassen als opstap naar de KNSB-competitie op zaterdag. 56 % was voor handhaving van de pilot-opzet, 31 % maakte het niet uit.
De nieuwe opzet lijkt een eind te hebben gemaakt aan de al jaren optredende daling van de deelname aan teamcompetities. In 2017/2018, het laatste seizoen vóór de pilot, hadden de KNSB- en regionale competities samen een bezetting van 8370 spelers, terwijl dat er drie jaar eerder nog 8722 waren (in beide seizoenen speelden 1260 van hen landelijk). In het huidige seizoen is de deelname weer gegroeid tot 8710, waarvan 3042 in de KNSB-competitie. Wel blijft de deelname aan de regionale competities over het geheel dalen.
Tegen de definitieve invoering stemde de delegatie van de Noord-Brabantse Schaakbond, die de eigen regionale competitie op zaterdag heeft opgeheven toen de pilot begon. De Brabantse teams in de Vijfde Klasse en lager zien zich nu geconfronteerd met veel grotere reisafstanden door indeling tegen clubs ver buiten de provinciegrenzen, legde afgevaardigde Ad Bruijns uit. Vanaf volgend jaar zal de reisafstand een grotere rol spelen bij de indeling van de klassen en poules, beloofde het KNSB-bestuur. Het Bondsbureau gaat onderzoeken hoe dat het beste kan gebeuren.
Penningmeester Aart Baas en bestuurslid Jan Peter Wissink moesten vanwege persoonlijke omstandigheden het KNSB-bestuur verlaten. Ivar Heine werd tot penningmeester benoemd.
De meest opvallende verandering op de begroting van 2020 – die werd goedgekeurd – is de opname van middelen voor de aanstelling van een medewerker marketing en communicatie, die het (jeugd)schaak in Nederland meer op de kaart moet gaan zetten. De Financiële Advies Commissie wilde echter voor de meerjarenbegroting t/m 2021 nog geen positief advies afgeven, omdat veel van de plannen daarvoor nog niet erg concreet zijn. Bestuur en vergadering waren het eens met het advies van de FAC om de plannen zo snel mogelijk verder in te vullen.