Op 27 maart 2018 berichtte de NOS dat de BTW-vrijstelling voor denksporten komt te vervallen.
Aanleiding is een uitspraak van het Europees Hof van 26 oktober 2017 in een casus van de Engelse bridgebond tegen de Britse belastingdienst. Het Europees Hof gaf de Britse belastingdienst gelijk met het standpunt dat bridge vanwege een te beperkte bewegingscomponent niet onder de BTW-vrijstelling voor sport kon vallen. Deze uitspraak geldt voor alle denksporten en is ook bindend voor Nederland.
De KNSB is samen met de andere denksportbonden en NOC*NSF sinds november 2017 in gesprek met de ministeries van Financiën en VWS. De inzet van de denksportbonden en NOC*NSF is om voortaan de sociaal culturele BTW-vrijstelling voor denksporten te gaan gebruiken. De ministeries hebben dit voorstel in overweging. Argumenten, mede door de KNSB aangedragen, zijn dat denksporten voor alle leeftijden zijn (ook jong tegen oud!) en geschikt voor mensen met fysieke beperkingen. Ook hebben denksporten een positief effect op de geestelijke vermogens van ouderen en op leerprestaties van kinderen.
NOC*NSF coördineert de inspanningen richting ministeries, staatssecretaris van Financiën Snel en Tweede Kamer. Het is goed om te zien dat de lobby van NOC*NSF heeft geleid tot kamervragen en een constructieve opstelling van de staatssecretaris ten aanzien van de sociaal culturele vrijstelling.
De komende maanden zullen de gesprekken tussen NOC*NSF, de denksportbonden en de ministeries van Financiën en VWS voortgezet worden. Zodra er duidelijkheid is, zullen clubs en bonden onmiddellijk worden geïnformeerd. Totdat die duidelijkheid er is, blijft de huidige situatie (zonder BTW) van kracht.