Hans Weerdenburg van Schaakvereniging Het Kasteel in IJsselstein ziet een droom in werkelijkheid worden: betonnen schaaktafels op een prachtige plek (Kloosterspeeltuin) in de stad. Jong en oud kunnen spontaan buiten een potje schaken.
In 2018 las Hans een artikel over schaaktafels in het Utrechtse Maximapark. Hij heeft direct contact gezocht met de initiatiefnemer hiervan Jesús Medina Molina. Na enige brainstormsessies met Jesús is Hans aan de slag gegaan. Allereerst een plan van aanpak ingediend bij de Gemeente. De Gemeente reageerde direct enthousiast. Alleen de benodigde financiën ontbraken nog. Uiteindelijk dankzij het Roest Crollius Fonds en de Rabobank kunnen drie openbare schaaktafels in augustus geplaatst worden. Met een extra rand van vakken zijn de tafels ook geschikt om te dammen. De verbinding met de speeltuin is er al: Het hele jaar zijn jong en oud er te vinden. Een mooie plaats voor ontspanning en ontmoeting. Als het paviljoen open is liggen er drie sets schaak-en damstenen. Op andere uren kan iedereen eigen schaakstukken meenemen.
Met dit initiatief wordt het schaken in IJsselstein voor iedereen toegankelijk. Kinderen en volwassenen kunnen op deze manier makkelijk kennismaken met de sport. Een plek die mensen samenbrengt, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Door deze ontmoetingsplek leren mensen elkaar beter kennen waardoor er meer begrip voor elkaar kan ontstaan. Mensen maken een wandeling en zien andere mensen schaken. Soms gaan mensen zelf meedoen of blijven staan voor een praatje.
Uit onderzoek is gebleken dat schaken bovendien positieve effecten op het brein heeft. Het leert kinderen vooruitdenken, oplossingen bedenken en berekenen, maar ook is het goed voor het geduld en het concentratievermogen. Ook op de hersenen van ouderen heeft het een bewezen effect. Het brein wordt door complexe denkstappen actief gehouden en dat kan verschijnselen van dementie en Alzheimer vertragen.
Als vereniging willen we activiteiten organiseren om de schaaktafels bekendheid te geven in IJsselstein. Allereerst In september een feestelijke opening. Verder denken we aan workshops voor kinderen en volwassenen, toernooien (bijv. simultaan schaken of schaken voor een goed doel).
Met dit artikel willen wij andere verenigingen ook stimuleren om buitenschaaktafels te plaatsen. Ook ontstaan er steeds nieuwe initiatieven om schaaktafels te plaatsen op schoolpleinen. Voor een overzicht van de schaaktafels die in Nederland al geplaatst zijn verwijzen wij u naar https://www.medinamolina.com/schaaktafels.