door Aad van den Berg
Evenals voorgaande jaren was De IJssel tijdens de Nationale Sportweek weer met een schaakkraam aanwezig op de jaarmarkt in Moordrecht. De weergoden werkten lange tijd prima mee, dat viel niet tegen. Dat betekende dat er ook het nodige publiek op de markt was. Kraamkapitein Ton van Smirren had weer een actieve kraambezetting geregeld zodat er de gehele dag geschaakt kon worden. De altijd aanwezige secretaris had gezorgd voor een sfeervolle aankleding. Het promotiepakket van de KNSB, speciaal voor de Nationale Sportweek gratis beschikbaar gesteld voor alle schaakverenigingen, was daarvoor prima bruikbaar. Belangstellenden konden daardoor ervaren dat ‘schaken een meesterlijke sport’ is en dat je daarvoor in Moordrecht bij De IJssel moest zijn. Voorts was het  voor langslopende marktbezoekers duidelijk dat de Moordrechtse schakers nog steeds actief zijn. Daarnaast was er voldoende gelegenheid voor een praatje met oude en minder oude bekenden en een onderling partijtje.
Dit is een tweede artikel in de serie goede voorbeelden van acties rond de Nationale Sportweek 2018.