De definitieve indeling vierde klasse en hoger is gepubliceerd.
Er zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd ten opzichte van de voorlopige indeling.
De indeling van de vijfde klasse en lager wordt na 1 september gemaakt. Nieuwe teams kunnen zich nog aanmelden voor deze klassen.