Zaterdag 23 november is de volgende competitieronde. De winnaar van de schoonheidsprijs van deze ronde ontvangt Kaufman’s New Repertoire for Black and White: A Complete, Sound and User-friendly Chess Opening Repertoire.
Partijen uit de meesterklasse worden ingevoerd door de thuisspelende vereniging en dingen automatisch mee. Maar ook fraaie partijen uit andere klassen kunnen worden ingezonden naar e-mail adres: schoonheidsprijs@schaakbond.nl
Zoals de titel van dit boek al verraadt biedt dit boek de lezer een openingsrepertoire voor wit en voor zwart. Larry Kaufman is een grootmeester, maar tevens een computerexpert, en hij heeft voor het schrijven en samenstellen van dit repertoire diverse engines gebruikt. Ten opzichte van de editie uit 2013 is het witrepertoire volledig gewijzigd – van 1.d4 naar 1.e4! Voor zwart kiest hij voor 1…e5 op 1.e4 (onder andere het Marshall Gambiet is onderdeel van het repertoire). Tegen 1.d4 maakt hij zich er ook niet makkelijk van af door voor het Grunfeld-Indisch te kiezen. Kortom een ambitieus repertoire voor wit en voor zwart!