De Stichting Jeugd Schaak Noord is in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen met een groot onderzoek gestart onder scholen en ouders over schaken. Het onderzoek heet “Worden kinderen slimmer van schaken?” en wordt landelijk uitgezet. Onderzocht wordt of schaken tijdens de kinderleeftijd (jeugdschaak) kinderen slimmer maakt. Dit doen zij door te onderzoeken of jeugdschaak de executieve functies en de schoolprestaties verbetert. ​
Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Drs Martin Elderson (Neurowetenschapper). Het onderzoek past ook goed in het verlengde van het onlangs gehouden onderzoek van Leo van Brussel in Amsterdam, zie Schaakmagazine van juni 2017 “Al schakend beter voetballen”. Het artikel eindigt met “we weten eigenlijk nog te weinig om echte conclusies te kunnen trekken”. Elderson hoopt met zijn onderzoek genoeg data te kunnen verzamelen om wel nadere conclusies te kunnen trekken.
We vinden het  als schaakbond dan ook heel goed dat dit onderzoek plaatsvindt en roepen de scholen en ouders van de schakende kinderen op om aan dit onderzoek deel te nemen. Ook wordt er gezocht naar niet-schakende kinderen, bijvoorbeeld andere leden van het gezin.
Meer informatie en aanmelden voor het onderzoek staat op de website van de Stichting Jeugd Schaak Noord.
Zie ook de flyer van het onderzoek.
De Stichting Jeugd Schaak Noord is de organisatior van het NK Jeugd ABC in Assen (2017-2019) en het Masterplan Breedteschaak in Drenthe. ​