Voor de vijfde klasse en lager bleek het onmogelijk aan alle verlangens tegemoet te komen. We hebben geprobeerd de ideale situatie zo goed mogelijk te benaderen.
In klasse 6A hebben we vanwege de reisafstanden maar zes teams geplaatst, Deze spelen een halve competitie. Na vijf ronden  zal de competitie twee extra wedstrijden krijgen volgens het volgende schema op basis van de positie na vijf ronden: Ronde 6: A: 1-4, B  2-3, C 5-6. Ronde 7: winnaar A – winnaar B, Verliezer B – Winnaar C, Verliezer A – Verliezer C. Uit en thuis zal doorgaans tegengesteld zijn aan de eerste wedstrijd.
De uitgewerkte indeling komt deze week nog in Netstand.