Jorden van Foreest ontvangt prijs voor NK titel in 2016.