Aan alle deelnemers, ouders en verzorgers,
Via deze weg wil ik jullie mededelen dat het NK ABC definitief wordt georganiseerd van 1 t/m 7 augustus 2021. Jullie hebben afgelopen week een enquête ontvangen waarin gevraagd werd welke data jullie niet aanwezig konden zijn. Dit leverde ons een goed beeld op om deze beslissing te kunnen nemen.
We zijn ons bewust van het feit dat de communicatie rondom de publicatie van deze data niet vlekkeloos is verlopen. Daarom willen wij toelichten waarom we tot dit besluit zijn gekomen.
De eerst gecommuniceerde data waren die van begin mei 2021, zoals gebruikelijk is bij het NK ABC. Helaas moesten we al vroeg besluiten om af te zien van deze data wegens de COVID maatregelen die toentertijd van kracht waren en nu ook nog zijn. Vervolgens hebben wij overleg gehad over een alternatief, wat leidde tot twee opties in de tweede week van augustus 2021 en de eerste week van januari 2022. Toen de zomertoernooien daarna met hun planning kwamen, bleek de tweede week van augustus al bezet door het ONJK in Borne en uitwijken was voor hen geen optie.
Echter hadden wij als organisatie wel de mogelijkheid om een week vroeger het NK ABC te kunnen organiseren, dus kozen wij hiervoor om niet in het vaarwater van het ONJK te zitten. Dit viel ook  ongelukkig, want niet veel later kregen we te horen dat het ONJK geannuleerd werd. Het kwaad was toen al geschied, omdat de nieuwe data al aan de deelnemers waren gecommuniceerd.
Uit de enquête bleek dat precies evenveel spelers niet de eerste week of de tweede week van augustus konden. Ook bleek een groep spelers in beiden weken van augustus niet te kunnen.
Waarom dan niet uitwijken naar januari? We hebben afgesproken het NK ABC in augustus te organiseren als het veilig kan en de Covid maatregelen het mogelijk maken. Dat lijkt nu mogelijk.
We realiseerden ons ook dat er al veel deelnemers hun accommodaties hebben geboekt of omgezet naar 1 t/m 7 augustus. Om deze mensen niet de dupe te laten worden zijn wij tot dit besluit gekomen.
Wij hopen wel dat er wederzijds begrip is voor ons als organisatie, dat zich tot de dag van vandaag richt op organiseren in een grijs gebied van maatregelen. Het is uitermate lastig en moeizaam om tot een goed besluit te komen.
Ter afsluiting hopen wij natuurlijk dat de verwachte versoepelingen het mogelijk zullen maken om het NK ABC te mogen organiseren. Na een lange, vervelende tijd van lockdowns en online schaken hopen wij jullie te mogen verwelkomen van 1 t/m 7 augustus 2021 in de IISPA te Almelo.
Namens de organisatie,
Yannic Husers
Toernooidirecteur