Opgave regionale gerechtigden NK voor schoolteams BO algemeen

Opgave regionale gerechtigden NK voor schoolteams BO algemeen

Met dit formulier kan de regionale bond de vertegenwoordigers op het NK voor schoolteams Algemeen (Online) doorgeven. Het formulier kan tot uiterlijk 15 mei worden ingestuurd.

Vul hier de namen, plaatsen en contactgegevens van de contactpersonen (naam, email en tel) in van de geplaatste schoolteams.
Geef hier de namen en contactgegevens van de eventuele reserveteams
Geef hier het totaal aantal teams in de voorronden.