NOC*NSF heeft een pagina aangemaakt met veel gestelde vragen over het coronavirus en de gevolgen voor de sport. Deze pagina is hier te vinden..  Het gaat om algemene vragen, vragen voor clubs, voor sporters en voor bonden. De pagina zal dagelijks worden geactualiseerd.
Het is een algemeen overzicht voor de gehele sport, dus sommige vragen zullen relevanter zijn voor het schaken dan andere vragen. 
 
NOC*NSF: Grote solidariteit, ook in de sport
De KNSB wil graag dit bericht van NOC*NSF delen. Wij onderschrijven dit van harte.
Iedereen in Nederland wordt door de maatregelen ter bestrijding van het corona-virus geraakt, zo ook de sport.
Iedereen draagt op zijn of haar eigen wijze bij aan het zoveel mogelijk indammen en vertragen van de verspreiding van dit virus zodat we met zijn allen de mensen die een groter risico lopen zo veel mogelijk afschermen. Sporters, trainers, coaches, zzp-ers, clubs, bonden en ook andere sportaanbieders hebben van de ene dag op de andere dag hun activiteiten moeten staken. Vaak met grote financiële gevolgen.
Terecht doet de overheid, gevolgd door vrijwel alle maatschappelijke organisaties een beroep op ons allen om solidair te zijn. We merken dat er binnen de sport ook grote bereidheid is om de negatieve gevolgen van deze noodzakelijke maatregelen samen te dragen. De solidariteit is groot.
Het is goed om te zien dat om ons heen bij de verschillende overheden hard gewerkt wordt aan het voorkomen van te grote negatieve gevolgen van de genomen maatregelen.
NOC*NSF is samen met de sportbonden in gesprek met de rijksoverheid en de gemeenten om te bezien hoe de nu door hen gecreëerde noodmaatregelen en noodfondsen er aan kunnen bijdragen dat de sport in Nederland ook na deze crisis haar grote maatschappelijke functie weer snel op kan pakken.