Ook Open NK 2021 gaat niet door
Het Organisatiecomité van het Open Nederlands Schaakkampioenschap heeft het moeilijke besluit moeten nemen om ook het komende Open NK en de Bondswedstrijden, die waren gepland van 26 juli tot en met 5 augustus 2021, niet door te laten gaan.
Door de regelgeving in verband met Covid-19, waaronder de verplichte 1,5 meter afstand en de mogelijk verplichte tests, is het niet mogelijk om een evenement te organiseren dat het karakter heeft van een echt Open Nederlands Kampioenschap. Daarnaast is er op dit moment, halverwege mei, nog veel onzekerheid over de benodigde vergunningen voor bijvoorbeeld het gebruik van de sporthal, zodat wij ook in de komende weken de organisatie van het evenement nog niet in gang kunnen zetten.
De deelnemers die zich reeds hebben gemeld en hun entreegeld hebben betaald, zullen dit geld zo spoedig mogelijk terugontvangen.
Wij betreuren het niet doorgaan van ons toernooi zeer en gaan ons nu richten op de organisatie van het Open Nederlands Kampioenschap en de Bondswedstrijden van 2022, die van 25 juli tot en met 4 augustus zullen plaatsvinden.
 
Dutch Open 2021 cancelled
The Organizing Committee of the Open Dutch Chess Championship has been compelled to call off the upcoming Dutch Open as well as the ‘Bondswedstrijden’ which were due to take place from 26 July – 5 August 2021.
Due to Covid-19 regulations, such as the obligatory 1.5-meter distance and the probability that tests would have to be taken, make it impossible for us to organize an event with the character of a real Dutch Open. Apart from that, there is still a great deal of uncertainty about the licences for, for instance, the use of the sports hall, which means that we will be unable to start the organization of the event in the coming weeks.
The participants who have already paid their entry fee will receive their money back shortly.
We sincerely regret having to cancel our tournament, and are now directing our efforts towards the organization of the Dutch Open and Bondswedstrijden in 2022, which will take place from 25 July – 4 August.