Op dit moment is er natuurlijk nog veel onduidelijk, maar wij willen u bij deze laten weten dat het organisatiecomité van het Open Nederlands Schaakkampioenschap en de Bondswedstrijden ernaar streeft in de periode van 25 juli tot en met 4 augustus van dit jaar ons schaakevenement weer te organiseren op onze vertrouwde plek, in Zalencentrum en Café Theothorne te Dieren.
Zoals het er nu naar uitziet, zullen het Zalencentrum en ook het cateringgedeelte in deze periode beschikbaar zijn voor ons evenement. Of wij naast de A-, B- en C-groepen ook een Open toernooi kunnen organiseren hangt af van de mogelijkheden voor buitenlandse spelers om te reizen in juli, en ook van de financiële mogelijkheden na twee jaar van gedwongen inactiviteit vanwege de pandemie. Wij streven er echter naar om hopelijk ook dit jaar reeds een evenement te realiseren dat weer ‘als vanouds’ zal zijn.
Voor ons toernooi kunt u zich weer op de gebruikelijke manier aanmelden via de website www.schaken.nl/onk. Zodra wij meer informatie kunnen geven zullen wij u nader op de hoogte brengen.
Hopelijk mogen wij u dit jaar weer verwelkomen bij het Open NK Schaken en de Bondswedstrijden!
Met vriendelijke groet,
Dirk Hoogland,
Toernooidirecteur en voorzitter van het organisatiecomité Open NK Schaken