NOC*NSF heeft een onafhankelijke commissie ingesteld die onderzoek gaat doen naar seksuele intimidatie en misbruik in de sport. De commissie, onder leiding van Klaas de Vries, roept iedereen die met seksuele intimidatie of misbruik in de sport is geconfronteerd dit te melden bij de onderzoekscommissie.
Het eerste doel van de commissie is om de omvang van seksuele intimidatie in de sport vast te stellen, daarnaast wordt er bekeken of de huidige maatregelen die sportbonden met NOC*NSF hebben getroffen afdoende zijn. Het belangrijkste oogmerk van de commissie is om te komen tot een doeltreffende aanpak van preventie en terugdringing van seksuele intimidatie en misbruik in de sport.
Meer informatie over dit onderzoek en de werkwijze treft u hier aan, en op de website van NOC*NSF. 
Voor meldingen kunt u gebruik maken van een beveiligd webformulier Eventuele informatie kunt u mailen aan de commissie via: reactie@simonderzoeksport.nl