Op 25 oktober van dit jaar vond in Jakarta een kleine plechtigheid plaats. De heer Michael Rauner, hoofd culturele zaken van de Nederlandse ambassade in Jakarta, overhandigde op die dag een exemplaar van Adoe toean blanda, u staat schaakmat. Een geschiedenis van het schaken in Nederlands-Indië aan de voorzitter van de Indonesische Schaakbond, grootmeester Utut Adianto.
Bij die gelegenheid zei Adianto het te betreuren dat er in zijn land tot dan toe zo weinig aandacht is geweest voor de geschiedenis van het schaken. Rob van Vuurde, de auteur van Adoe toean blanda, onderzoekt momenteel of een Indonesische vertaling van zijn boek haalbaar zou kunnen zijn. Het zou dan gaan om een verkorte versie van het geschiedenisboek dat afgestemd zou worden op Indonesische schaakliefhebbers.
Oproep: Als er mensen zijn in de Nederlandse schaakwereld die een band hebben met het schaken in Indonesië dan worden ze van harte uitgenodigd om in contact te treden met Rob van Vuurde via e-mail rob.vanvuurde@ziggo.nl