Het december nummer van Schaakmagazine is verschenen. Het is nummer 6 van de 125e jaargang van ons bondsblad, en dat was reden voor oud-hoofdredacteur Minze bij de Weg om nog eens de geschiedenis in te duiken van wat waarschijnlijk het oudste sportblad van Nederland is dat nog steeds verschijnt!
Verder in dit nummer veel aandacht voor wereldkampioenschappen. Magnus Carlsen en Ju Wenjun verdedigden beiden succesvol hun WK-titel. Machteld van Foreest werd gedeeld derde op het WK voor kadetten. En in het correspondentieschaak werd Aleksandr Dronov voor de derde keer wereldkampioen.  
Naast het lezen van deze en nog vele andere artikelen, kunt u ook uw kandidaat opgeven voor de verkiezing ‘schaakvrijwilliger van het jaar 2018’. Zie de oproep in het blad.
Alle leden van schaakverenigingen, alle leden van de bijzondere bonden en alle persoonlijke leden krijgen Schaakmagazine zes keer per jaar automatisch in de bus. Mocht u het nummer niet ontvangen hebben, dan wordt u verzocht dat te melden aan het Bondsbureau (bondsbureau@schaakbond.nl).