Onderstaande oproep kregen wij van de Rijksuniversiteit Groningen:
 
Met spoed gezocht….deelnemers voor het schaakonderzoek
De Rijksuniversiteit Groningen is twee jaar geleden een onderzoek gestart “wordt je slimmer van schaken?”.
Bij de tussentijdse analyses is gebleken dat onder de deelnemers aan het onderzoek, de doelgroep schakers ondervertegenwoordigd is.
 
Daarom bij deze een oproep aan ouders van de schakende jeugd. 
Onderstaande link leidt je naar de pagina met informatie over het onderzoek en de startknop om deel te nemen. Het duurt ongeveer 30 minuten om deze vragenlijst in te vullen.
 
http://jeugdschaaknoord.nl/ouderverzorger/ 
 
Tot en met dinsdag 27 november kunt u nog deelnemen en zullen de gegevens nog worden meegenomen in de verwerking.  
Met hartelijke groet!
Het schaakonderzoek team