Aan het seizoen 2018-2019 doen in de eerste 5 klassen 240 teams mee. Nieuw is dit seizoen de 4e klasse die 90 teams heeft, verdeelt over 9 afdelingen.
Helaas was de aanloop m.b.t.  de indeling verre van optimaal. Normaal is dat we voor de ‘voorlopige’ indeling ongeveer 2 weken de tijd hebben. Vervolgens is er nog een tweetal dagen nodig om de opmerkingen te verwerken. Waarna op of rond 1 juli de definitieve indeling gepresenteerd kan worden.
Van te voren werd medegedeeld dat zeer waarschijnlijk voor 1 juli een tweetal teams uit de top van competitie gehaald zou gaan worden, deze klassen dienen dan opgevuld te worden met promovendi uit andere klassen. Op 30 juni werd ook bekend dat er nog een ander team teruggetrokken werd. Ook voor dit team moesten we op zoek naar een vervangende team.
Door deze terugtrekkingen moest de indeling gemaakt worden in 2-3 dagen tijd. Het beoordelen en de verwerking van de opmerkingen aangaande de indeling werd na de vakantie van de competitieleider gedaan. Deze tijdspanne komt de indeling niet ten goede. Wijzigingen in de definitieve indeling mogen niet groot zijn t.o.v. de voorlopige indeling, omdat er dan beslist weer problemen met andere teams ontstaan.
In het reglement van de KNSB competitie worden 2 criteria genoemd die van belang zijn voor de indeling. Dat is een zo gelijk mogelijke krachtenverdeling binnen de klassen in de afdelingen en de reisafstanden voor een team.
Dit seizoen heb ik er voor gekozen om de afdelingen in het noorden (Groningen, Friesland en Overijssel) zodanig te groeperen in de derde klasse dat de afstanden belangrijker zijn dan de krachtenverdeling over de andere afdelingen. Dit om te voorkomen dat er teams zijn die gemiddeld meer dan 140 km per uitwedstrijd moeten rijden om de bestemming te kunnen bereiken. Dit betekent wel in sommige gevallen dat teams van 1 vereniging in dezelfde afdeling zitten (4e klasse) waarbij ik hen de indelingsnummers 2 en 10 gegeven heb. De eerste en laatste ronde is dan afwijkend, het resterend programma heeft hetzelfde schema en de teams komen elkaar dan in de 2e ronde tegen.
Buiten de 2 criteria die het reglement aangeeft kunnen verenigingen ook wensen doorgeven. Met deze wensen proberen wij rekening te houden, echter inmiddels worden er zoveel wensen doorgegeven dat het niet mogelijk is om alles te vervullen.
Dit seizoen waren er voor 175 teams van de competitie wensen doorgegeven. Dit op een totaal van 240 teams. Verschillende verenigingen hadden zelfs heel restrictieve of meerdere wensen.
Vorig seizoen was het nog mogelijk om door te schuiven met teams bovenin om te voldoen aan de wensen. Echter in deze indeling is dit bijna niet meer te doen. Door de indeling van de Meesterklasse en 1e klasse wordt het indelen in met name de 3e en 4e klasse geen vrije keuze meer, maar is het een gedwongen keuze waarbij je geen vrije opties meer hebt of waardoor in sommige gevallen de indeling in zijn geheel niet meer mogelijk is.
Daarom heb ik moeten besluiten om verenigingen voor verschillende teams een afwijkend indelingsnummer te geven als de rest van de teams. Hierbij heb ik waar mogelijk een nummer gekozen waarbij de indeling grotendeels hetzelfde uit/thuis schema heeft. Bv. het indelingsnummer 6 en 7 heeft m.u.v. ronde 1 en 2 hetzelfde uit/thuis schema.  De tabel staat hieronder uitgeschreven.

nr

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

R9

1

t

 

t

 

t

 

t

 

t

2

 

t

t

 

t

 

t

 

t

3

 

t

 

T

t

 

t

 

t

4

 

t

 

T

 

t

t

 

t

5

 

t

 

T

 

t

 

t

t

6

 

t

 

T

 

t

 

t

 

7

t

 

 

T

 

t

 

t

 

8

t

 

t

 

 

t

 

t

 

9

t

 

t

 

t

 

 

t

 

10

t

 

t

 

t

 

t

 

 

 
Wensen m.b.t. indeling in een bepaalde groep is niet altijd mogelijk omdat dit vaak conflicteert met de belangen van andere teams in de afdeling. In dat geval kies ik voor het belang van de meerderheid in de groep.
Met de huidige indeling zijn de reisafstanden per klasse afnemend en logisch. Waarbij opgemerkt dient te worden dat de reisafstanden in het oostelijke gedeelte en het Zeeuwse gedeelte aanzienlijk groter is dan de overige afdelingen binnen dezelfde klasse.