Het Max Euwe Centrum organiseert ook weer een aantal interesaante activiteiten de komende periode:
1] Training Sokolov (16 maart)
[2] Workshop Eddy Sibbing (19 maart)
[3] Boekenbeurs (26 maart)
Zie ook www.maxeuwe.nl voor alle artikelen en nadere informatie.