De voorlopige indeling is gepubliceerd.
Via onderstaande link kunt u alles nalezen.